خدمات ما

شرکت بهین آب سازه صالح دارای گرید ابنیه و آب و فاضلاب دارای تخصص در زمینه احداث کانالهای آبهای سطحی ، محوطه سازی ، پارکهای خطی ، خطوط اصلی و فرعی انتقال فاضلاب و انواع پروژه های ساختمانی